تبلیغات
akhbarmohandesi - نقش مهندسین در رواج بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز

امروز:

نقش مهندسین در رواج بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز

نقش مهندسین در اشاعه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
در حالی به تازگی همه پرسی گروههای تخصصی شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان میهن برگزار شده است که به طور همزمان بخش اعظمی از ناظرین درمورد رده ترویجی این گروهها در دست یابی به هدف ها مدنظر در حوزههای ذی‌ربط تاکید کرده‌اند . نقش مهندسین در رواج بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز 


نقش مهندسین در رواج بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز 
نقش مهندسین در اشاعه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز 

نقش مهندسین در اشاعه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز 
اعم از این موردها بهینه‌سازی مصرف انرژی است که توقع می رود گروههای تخصصی شورای مرکزی در مسیر به وقوع پیوستن این حساس گام بردارند . 
برخی از اعضای گروههای تخصصی معماری , برق و مکانیک با تاکید بر این‌که بهینه‌سازی مصرف انرژی جزء مورد ها اساسی و اضطراری است از برنامه‌های گروههای مورد نظر شان برای به وقوع پیوستن این انگیزه یاد کردند . اجرایی کردن مبحث ۱۹ ضوابط ملی ساختمان , آماده کردن حالت برای بکار گیری سوختهای شمسی بجای سوختهای فسیلی , مطالعات کارشناسی متمرکز بر تاسیسات آپدیت و ساخت بسترهای اضطراری برای ورود این مدل تاسیسات بمنازل , سعی برای آپ تو دیت آوری قانون ها ملی ساختمان و تطابق آن با استانداردهای روز عالم , تعامل با استانداریها وشهرداریها , سود گیری از سیستمهای هوشمند و . . اعم از شاخصترین برنامه‌های گروههای تخصصی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان برای به وقوع پیوستن این انگیزه است . 
در این مورد احمدرضا طاهری اصل - عضوهیات رئیسه شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان - ذکر کرد : اکنون در شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان مملکت یک کمیسیون به عنوان کمیسیون انرژی , استاندارد مصالح و محیط زیست راه‌اندازی شده‌است که‌این کمیسیون بموازات اقدامات کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط در مشاجره صرفه‌جویی انرژی در ساختمانها نقش آفرینی می نمایند . 
او با تاکید بر این دستور که می بایست در لحاظ داشت که یکی‌از دغدغه‌های قطعی و روزانه جامعه ما مسئله انرژی , محیط زیست و هم چالش آب است بیان کرد : از این منظر گروههای تخصصی شورای مرکزی نظیر مجموعه برق , مکانیک و معماری بر روی این مورد بصورت دورازشوخی متمرکز شده‌اند . 
انجام پژوهش ها کارشناسی درمورد تاسیسات کارآمد 
طاهری اصل ادامه اعطا کرد : طبق این پایه مجموعه تخصصی مکانیک هم روی این قضیه دغدغه‌های دور از شوخی دارااست و با انجام مطالعات متمرکز پیرامون اشکال تاسیسات مکانیکی که نوعا موجب کاهش مصرف انرژی و هم بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمانها میگردد بدنبال تولید زمینه‌های اضطراری برای اجرایی کردن و رواج این جور تاسیسات کارآمد و مناسب در ساختمانها است . 
او با ذکرمثالی افزود : بعنوان نمونه سود گیری از سوختهای جایگزین نظیر پنلهای شمسی بجای سوختهای مرسوم درساختمانها اعم از مواقعی است که تیم تخصصی مکانیک شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان مرزو بوم بر روی آن متمرکز گردد . 
طاهری اصل ماحصل این گونه پژوهش ها و بررسیهای فنی را به نفع ضوابط ساخت وساز تحلیل کرد وتصریح کرد : خروجی این پژوهش ها می‌تواند در بازنویسی و آپدیت رسانی ضوابط ملی ساختمان و نیز قدم شدن ضابطه با مباحث و حالت روز اثر گذار واقع شود . 
او با تذکر این اساسی که بطور کلی گروههای تخصصی در آپ تو دیت رسانی و سوق دهی ضوابط و هم تکان به جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان می‌توانند پیشگام باشند اظهار داشت : طبق این شالوده بعنوان نمونه مجموعه تخصصی معماری در بدنه شورای مرکزی از این پتانسیل شامل است که شیوه‌های تازه پباده سازی در ساختمانها را اشاعه دهد . 
وی درمورد راه و روش شغل های ارتقاء تاثیرگذاری گروههای تخصصی شورای مرکزی بر ارگان های تصمیمگیر در حوزه صنعت ساختمان تیتر کرد : با دقت به آیین‌نامه ابلاغی وزیر خط مش که در قالب آن به گروههای تخصصی یک مرجعیت حرفه‌ای اعطا کرد میتوان بیان کرد که‌این گروهها اینک آهسته آهسته در حالا کشف کردن منزلت خویش می باشند . 
او ذکر کرد : در چنین قوانینی سازمانهای مختلفی مثل دفترمقررات ملی ساختمان و راس پژوهش ها شیوه , مسکن و شهرسازی نیز برای استماع ایده ها تولید کننده اعضای تخصصی شورای مرکزی اعلام آمادگی نموده است و دراین‌صورت میتوان اظهار‌کرد که گروههای تخصصی می‌توانند از این مجال استفاده نمایند و فراوان پررنگتراز زمانهای پیشین اجرای نقش نمایند . 
مبحث نوزدهم و بهینه‌سازی مصرف انرژی 
در همین راستا امیر سلیمی نائب‌رئیس مجموعه تخصصی معماری بابیان اینکه واجب است که گروههای تخصصی شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان مملکت به سمت باصرفه سازی مصرف انرژی گام بردارند در عین درحال حاضر یکی‌از محوریترین اقدامات تیم تخصصی معماری در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی را کارایی در اجرایی کردن مبحث ۱۹ مقرارت ملی ساختمان نظارت کرد و خاطر نشان کرد : مهندسین معمار اکنون بشدت پی گیر این مسائل می‌باشند و بنظرمیرسد که حالت برای به وقوع پیوستن این حساس در اکثری از استانها مهیا شده است . 
وی با اشاره بدین اینکه اعم از استانهای پیشرو در نهادینه کردن مبحث ۱۹ مقرات ملی ساختمان استان همدان است ابلاغ داشت : بعنوان نمونه در راءس استان همدان , مبحث نوزدهم بصورت صد درصد اجرایی شده و در بقیه شهرهای این استان نیز موقعیت برای به وقوع پیوستن این حساس آماده شده‌است . 
او درعین درحال حاضر با اشاره بدین اینکه مبحث ۱۹ در جلوگیری از بحران وارونگی هوا که یک کدام از مشکلات حیاتی کلانشهرها است نقش مهم دارااست ادامه اعطا کرد : ما بدنبال آن هستیم که با مهیا کردن موقعیت واجب , بصورت پله پله و مرحله‌ای در جهت اجرایی کردن محبث ۱۹ قانون ها ملی ساختمان که نقش فزاینده‌ای در بهینه‌سازی مصرف انرژی داراست گام برداریم . 
سلیمی به نقش مهندسین در اشاعه بهینه‌سازی مصرف انرژی هم اشاره کرده و افزود : با اعتنا به‌این این‌که دستور ارزیابی به وسیله مهندسین عضو نهادهای نظام مهندسی ساختمان صورت می گیرد از این منظرمیتوان اعلام‌کرد که آنان می‌توانند به مثابه اهرم نظارتی در زمینه‌سازی برای صرفه‌جویی انرژی در ساختمانها مفید واقع شوند . 
او با یاداوری تاکید اقتصاد مقاومتی بر دعوا بهینه‌سازی مصرف انرژی بیان کرد : با این نگاه شورای مرکزی می‌بایست از پایگاههای اقتصاد در حوزه امورعمرانی استانها سود بگیرد . 
سلیمی نیز چنین مطرح کرد : بطورکلی کارآمدی گروههای تخصصی در حوزه تخصصی خویش مشروط بهمکاری سازمانهای دارای ارتباط مانند شهرداری , اداره‌های منش وشهرسازی استانها و . . است و تعامل آن‌ها می‌تواند خیلی اثرگذار باشد . 
هوشمند‌سازی , شرط بهینه‌سازی مصرف انرژی 
علاوه بر این مهدی شایان - دبیر مجموعه تخصصی برق - هم بابیان اینکه مجموعه تخصصی برق در نظردارد با نگاه اعتلایی به هدف ها و وظیفه‌های خویش نسبت به بالا بردن مقام صنعت برق در ساختمانها مبادرت نماید بیان کرد : رویش شتابان معاش دیجیتال واستفاده روزافزون از ابزارهای هوشمند , تغییرات ملموسی درکیفیت معاش شهروندان به‌وجود آورده است و با این روی کرد مجموعه تخصصی برق در اولی گام با مبادله تفاهم‌نامه‌ای با کمپانی مخابرات جمهوری اسلامی ایران , موضوع تولید بستر دلخواه مخابراتی جهت دسترسی وب پر سرعت منازل و تمامی ‌گیر شدن آن را به‌وجود آورد . 
او خاطر نشان کرد : اعتقاد و باور ما این است که بر مبنا این زیرساخت با اهمیت با هوشمند‌سازی خانه‌ها و فراگیر شدن وب , گام بلندی در صرفه‌جویی از روش در اختیار گرفتن هوشمند دستگاههای سرمایش و گرمایش , در اختیار گرفتن بازشوها و دربها , در دست گرفتن الکتریکی خانه و . . میتوان برداشت . 
عضو شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان مرزو بوم درادامه بیانات خویش نیز چنین بر لزوم بکار گیری انرژیهای شمسی بعنوان یک کدام از پارامترهای اثر گذار در بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمانها اشاره نمود و تاکید کرد : واجب است که اقدامات اصلی برای تسهیل بهره‌گیری از انرژی شمسی در ساختمانها صورت بپذیرد و بدنبال آن تهمیدات واجب برای اقتصادی و فراگیرشدن استفاده از این انرژی درهنگام پباده سازی ساختمانها در نظرگرفته شود .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>


نوشته شده در : سه شنبه 11 مهر 1396  توسط : نسرین معین غفوری.    نظرات() .

thiết bị chống trộm komax 903g hải nam
پنجشنبه 27 دی 1397 07:12 ق.ظ
Its such as you read my mind! You appear to know so much approximately this,
like you wrote the book in it or something.
I think that you simply could do with some p.c. to force the message home a little
bit, however instead of that, that is fantastic blog.
A fantastic read. I will certainly be back.
judi poker deposit 10rb
چهارشنبه 26 دی 1397 11:07 ب.ظ
So, it's easy to observe that you possibly can make bets
with low house advantages and still be fairly near a 50-50 game.
Another cause of poker's extreme popularity may be the portion of skill involved
and also the thrill of adding your mad poker skills against that relating to other enthusiasts who you might otherwise never reach play against.
Live casino games, like live roulette, live blackjack, and live baccarat,
are around for be played through the comfort of your house in the present gambling
market.
spencer golden
چهارشنبه 26 دی 1397 09:46 ب.ظ
Hello to every single one, it's in fact
a nice for me to visit this site, it consists of valuable Information.
camera yoosee 2.0 giá rẻ
چهارشنبه 26 دی 1397 01:46 ق.ظ
Appreciating the dedication you put into your website and
in depth information you provide. It's good to come
across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed information. Fantastic read!
I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my
Google account.
http://integratorimuscoli.eu/
سه شنبه 25 دی 1397 08:11 ب.ظ
Valentin is whatever you can call my wife and me doesn't that will match it
at every one. What me and my family love is actually by climb nevertheless i can't
make it my profession really. My house is here in Mt.
The job I have been occupying widespread beverages . is an interviewer but I've always wanted my very own business.
Her husband and her conserve a website. Imagine that want to examine it out: http://integratorimuscoli.eu/
Penigen Opinioni
سه شنبه 25 دی 1397 04:09 ق.ظ
Valentin is what you might call me and my wife doesn't think
itrrrs great at what. The job I've been occupying detrimental is an interviewer but I've always wanted quarry business.
My house becomes in Mt. What me and my family love in order to
use climb but i can't help it become my profession really.
Her husband and her have a website. May possibly want evaluate it out: http://pillole-per-pene-it.eu/penigen.html
Erogan Prix
سه شنبه 25 دی 1397 02:58 ق.ظ
The author is known by common history of Patsy but people always misspell so
it. Montana is her birth lay down. Her husband
doesn't like it the way she does but what she really
likes doing is ballet an excellent she has time to think about on new things.
Dispatching is the way I support my in addition to it's something I absolutely love.
She is running and tweaking a blog here: http://agrandir-son-penis-fr.eu/erogan.html
Cyprus wedding packages all inclusive
شنبه 22 دی 1397 09:18 ق.ظ
Everything said was very reasonable. However, what about this?

suppose you typed a catchier title? I mean, I don't want to tell you how to run your
website, but what if you added something that makes people wwant more?
I mean akhbarmohandesi - نقش مهندسین در رواج بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز is a little plain.
You ought to look at Yahoo's home page and note how they
create article headlines to grab viewers interested.
You might add a viddeo or a related pidture or two to grab
readers excited about what you've got to say. Just my opinion, it would make your website a little bit more interesting.
https://cs-reload.pl/profile/41382-darek80/?tab=field_core_pfield_17
شنبه 22 دی 1397 04:32 ق.ظ
Right here is the perfect site for anybody who wishes to understand
this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa).
You definitely put a brand new spin on a subject that has been written about for ages.
Wonderful stuff, just great!
http://penisvergroter-pillen-nl.eu/beastgel.html
جمعه 21 دی 1397 05:24 ب.ظ
Tawanna Magdaleno is what her husband loves to call her although is actually not her birth name.
Meter reading recently been my profession for a while and Certain think I'll change it anytime before you know it.
Fishing is the hobby I'm going to never stop doing.
New York is her birth place. Check out his website here: http://penisvergroter-pillen-nl.eu/beastgel.html
edukacja.html
پنجشنبه 20 دی 1397 07:32 ب.ظ
Really when someone doesn't know afterward its up to other
users that they will assist, so here it occurs.
http://www.rdn.pl/news-tag/ul-spokojna
پنجشنبه 20 دی 1397 05:36 ب.ظ
I just couldn't go away your web site before suggesting that I actually enjoyed the usual info a person provide for
your visitors? Is going to be again frequently to investigate cross-check new posts
https://inowroclaw.info.pl/zlotniki-kujawskie/finanse-kredyty-mapa/
پنجشنبه 20 دی 1397 08:31 ق.ظ
Great article! We are linking to this great post on our site.
Keep up the good writing.
http://radioram.pl/categories/282/Mozesz-pomoc?page=3&sort=Articles.id&direction=desc
پنجشنبه 20 دی 1397 08:14 ق.ظ
What's up, after reading this amazing piece of writing i am also delighted to
share my know-how here with mates.
https://inowroclaw.info.pl/dodajogloszenie
پنجشنبه 20 دی 1397 06:49 ق.ظ
Nice post. I used to be checking constantly this blog and I'm
inspired! Extremely useful info specifically the ultimate part :
) I care for such info a lot. I used to be seeking this
certain info for a long time. Thanks and best of luck.
http://mragowo24.info/news/5708-prawnik-radzi-zachowek-kiedy-komu-i-ile-sie-nalezy
پنجشنبه 20 دی 1397 04:36 ق.ظ
I'm not sure why but this blog is loading very slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my
end? I'll check back later and see if the problem still exists.
http://radiowroclaw.pl/img/articles/81579/Zapomniane-perly-architektury-Wroclawskie-szalety-w-reportazu-Za-potrzeba-4.jpg
پنجشنبه 20 دی 1397 01:04 ق.ظ
Hello my loved one! I want to say that this post is amazing, great written and come with almost all
vital infos. I'd like to peer more posts like this .
4900.html
چهارشنبه 19 دی 1397 09:42 ب.ظ
Very soon this site will be famous amid all blog visitors, due
to it's good articles or reviews
https://inowroclaw.info.pl/janikowo/ogloszenia/edukacja/
چهارشنبه 19 دی 1397 03:46 ب.ظ
I don't know whether it's just me or if everyone else experiencing issues with your website.

It seems like some of the text within your content are running off the screen. Can someone
else please comment and let me know if this is happening to them too?
This may be a issue with my web browser because I've had this happen previously.

Appreciate it
http://www.suwalki24.pl/ogloszenia/id/24096
سه شنبه 18 دی 1397 11:33 ب.ظ
I am not sure where you are getting your info,
but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.
http://www.radiowroclaw.pl/ArticlesCategories/index/2/Sport/./
سه شنبه 18 دی 1397 08:00 ب.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the structure of your website?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a
little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.

Maybe you could space it out better?
http://radiowroclaw.pl/articles/view/77944/CHORY-NA-SUKCES-SPEKTAKL-KABARETOWY-11/./
سه شنبه 18 دی 1397 03:53 ب.ظ
Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if
blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted
to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
http://mragowo24.info/do-wynajecia/domy
سه شنبه 18 دی 1397 03:31 ب.ظ
whoah this weblog is excellent i love reading your posts.
Keep up the great work! You realize, a lot of people are searching round for this information, you
can help them greatly.
http://kartuzy.info
دوشنبه 17 دی 1397 11:29 ق.ظ
Hi, I think your site might be having internet browser compatibility issues.
Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if
opening in I.E., it has some overlapping issues.
I merely wanted to provide you with a quick heads up!
Apart from that, great site!
http://wiadomosci.pless.pl
دوشنبه 17 دی 1397 10:24 ق.ظ
Greate article. Keep posting such kind of information on your page.

Im really impressed by your blog.
Hi there, You've done a great job. I'll definitely digg it
and in my opinion recommend to my friends. I am confident
they will be benefited from this web site.
https://www.epiotrkow.pl
دوشنبه 17 دی 1397 06:46 ق.ظ
I'm extremely inspired with your writing skills and also with the layout in your blog.
Is this a paid subject or did you modify it yourself? Anyway keep up the
excellent quality writing, it's rare to peer a great
weblog like this one nowadays..
http://www.powiat24.pl
دوشنبه 17 دی 1397 05:31 ق.ظ
Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using
for this site? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm
looking at options for another platform. I would be fantastic if you
could point me in the direction of a good platform.
http://www.kwidzyn1.pl
دوشنبه 17 دی 1397 04:28 ق.ظ
I know this site provides quality dependent articles and other data, is there any other web site which offers these things in quality?
http://www.kwidzyn1.pl
دوشنبه 17 دی 1397 04:28 ق.ظ
I know this site provides quality dependent articles and other
data, is there any other web site which offers these things in quality?
http://gle24.pl
یکشنبه 16 دی 1397 09:38 ب.ظ
These are really great ideas in about blogging.
You have touched some pleasant points here. Any way
keep up wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30