تبلیغات
akhbarmohandesi - نقش مهندسین در رواج بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز

امروز:

نقش مهندسین در رواج بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز

نقش مهندسین در اشاعه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a> 
در حالی به تازگی همه پرسی گروههای تخصصی شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان میهن برگزار شده است که به طور همزمان بخش اعظمی از ناظرین درمورد رده ترویجی این گروهها در دست یابی به هدف ها مدنظر در حوزههای ذی‌ربط تاکید کرده‌اند . نقش مهندسین در رواج بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز 


نقش مهندسین در رواج بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز 
نقش مهندسین در اشاعه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز 

نقش مهندسین در اشاعه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز 
اعم از این موردها بهینه‌سازی مصرف انرژی است که توقع می رود گروههای تخصصی شورای مرکزی در مسیر به وقوع پیوستن این حساس گام بردارند . 
برخی از اعضای گروههای تخصصی معماری , برق و مکانیک با تاکید بر این‌که بهینه‌سازی مصرف انرژی جزء مورد ها اساسی و اضطراری است از برنامه‌های گروههای مورد نظر شان برای به وقوع پیوستن این انگیزه یاد کردند . اجرایی کردن مبحث ۱۹ ضوابط ملی ساختمان , آماده کردن حالت برای بکار گیری سوختهای شمسی بجای سوختهای فسیلی , مطالعات کارشناسی متمرکز بر تاسیسات آپدیت و ساخت بسترهای اضطراری برای ورود این مدل تاسیسات بمنازل , سعی برای آپ تو دیت آوری قانون ها ملی ساختمان و تطابق آن با استانداردهای روز عالم , تعامل با استانداریها وشهرداریها , سود گیری از سیستمهای هوشمند و . . اعم از شاخصترین برنامه‌های گروههای تخصصی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان برای به وقوع پیوستن این انگیزه است . 
در این مورد احمدرضا طاهری اصل - عضوهیات رئیسه شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان - ذکر کرد : اکنون در شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان مملکت یک کمیسیون به عنوان کمیسیون انرژی , استاندارد مصالح و محیط زیست راه‌اندازی شده‌است که‌این کمیسیون بموازات اقدامات کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط در مشاجره صرفه‌جویی انرژی در ساختمانها نقش آفرینی می نمایند . 
او با تاکید بر این دستور که می بایست در لحاظ داشت که یکی‌از دغدغه‌های قطعی و روزانه جامعه ما مسئله انرژی , محیط زیست و هم چالش آب است بیان کرد : از این منظر گروههای تخصصی شورای مرکزی نظیر مجموعه برق , مکانیک و معماری بر روی این مورد بصورت دورازشوخی متمرکز شده‌اند . 
انجام پژوهش ها کارشناسی درمورد تاسیسات کارآمد 
طاهری اصل ادامه اعطا کرد : طبق این پایه مجموعه تخصصی مکانیک هم روی این قضیه دغدغه‌های دور از شوخی دارااست و با انجام مطالعات متمرکز پیرامون اشکال تاسیسات مکانیکی که نوعا موجب کاهش مصرف انرژی و هم بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمانها میگردد بدنبال تولید زمینه‌های اضطراری برای اجرایی کردن و رواج این جور تاسیسات کارآمد و مناسب در ساختمانها است . 
او با ذکرمثالی افزود : بعنوان نمونه سود گیری از سوختهای جایگزین نظیر پنلهای شمسی بجای سوختهای مرسوم درساختمانها اعم از مواقعی است که تیم تخصصی مکانیک شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان مرزو بوم بر روی آن متمرکز گردد . 
طاهری اصل ماحصل این گونه پژوهش ها و بررسیهای فنی را به نفع ضوابط ساخت وساز تحلیل کرد وتصریح کرد : خروجی این پژوهش ها می‌تواند در بازنویسی و آپدیت رسانی ضوابط ملی ساختمان و نیز قدم شدن ضابطه با مباحث و حالت روز اثر گذار واقع شود . 
او با تذکر این اساسی که بطور کلی گروههای تخصصی در آپ تو دیت رسانی و سوق دهی ضوابط و هم تکان به جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان می‌توانند پیشگام باشند اظهار داشت : طبق این شالوده بعنوان نمونه مجموعه تخصصی معماری در بدنه شورای مرکزی از این پتانسیل شامل است که شیوه‌های تازه پباده سازی در ساختمانها را اشاعه دهد . 
وی درمورد راه و روش شغل های ارتقاء تاثیرگذاری گروههای تخصصی شورای مرکزی بر ارگان های تصمیمگیر در حوزه صنعت ساختمان تیتر کرد : با دقت به آیین‌نامه ابلاغی وزیر خط مش که در قالب آن به گروههای تخصصی یک مرجعیت حرفه‌ای اعطا کرد میتوان بیان کرد که‌این گروهها اینک آهسته آهسته در حالا کشف کردن منزلت خویش می باشند . 
او ذکر کرد : در چنین قوانینی سازمانهای مختلفی مثل دفترمقررات ملی ساختمان و راس پژوهش ها شیوه , مسکن و شهرسازی نیز برای استماع ایده ها تولید کننده اعضای تخصصی شورای مرکزی اعلام آمادگی نموده است و دراین‌صورت میتوان اظهار‌کرد که گروههای تخصصی می‌توانند از این مجال استفاده نمایند و فراوان پررنگتراز زمانهای پیشین اجرای نقش نمایند . 
مبحث نوزدهم و بهینه‌سازی مصرف انرژی 
در همین راستا امیر سلیمی نائب‌رئیس مجموعه تخصصی معماری بابیان اینکه واجب است که گروههای تخصصی شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان مملکت به سمت باصرفه سازی مصرف انرژی گام بردارند در عین درحال حاضر یکی‌از محوریترین اقدامات تیم تخصصی معماری در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی را کارایی در اجرایی کردن مبحث ۱۹ مقرارت ملی ساختمان نظارت کرد و خاطر نشان کرد : مهندسین معمار اکنون بشدت پی گیر این مسائل می‌باشند و بنظرمیرسد که حالت برای به وقوع پیوستن این حساس در اکثری از استانها مهیا شده است . 
وی با اشاره بدین اینکه اعم از استانهای پیشرو در نهادینه کردن مبحث ۱۹ مقرات ملی ساختمان استان همدان است ابلاغ داشت : بعنوان نمونه در راءس استان همدان , مبحث نوزدهم بصورت صد درصد اجرایی شده و در بقیه شهرهای این استان نیز موقعیت برای به وقوع پیوستن این حساس آماده شده‌است . 
او درعین درحال حاضر با اشاره بدین اینکه مبحث ۱۹ در جلوگیری از بحران وارونگی هوا که یک کدام از مشکلات حیاتی کلانشهرها است نقش مهم دارااست ادامه اعطا کرد : ما بدنبال آن هستیم که با مهیا کردن موقعیت واجب , بصورت پله پله و مرحله‌ای در جهت اجرایی کردن محبث ۱۹ قانون ها ملی ساختمان که نقش فزاینده‌ای در بهینه‌سازی مصرف انرژی داراست گام برداریم . 
سلیمی به نقش مهندسین در اشاعه بهینه‌سازی مصرف انرژی هم اشاره کرده و افزود : با اعتنا به‌این این‌که دستور ارزیابی به وسیله مهندسین عضو نهادهای نظام مهندسی ساختمان صورت می گیرد از این منظرمیتوان اعلام‌کرد که آنان می‌توانند به مثابه اهرم نظارتی در زمینه‌سازی برای صرفه‌جویی انرژی در ساختمانها مفید واقع شوند . 
او با یاداوری تاکید اقتصاد مقاومتی بر دعوا بهینه‌سازی مصرف انرژی بیان کرد : با این نگاه شورای مرکزی می‌بایست از پایگاههای اقتصاد در حوزه امورعمرانی استانها سود بگیرد . 
سلیمی نیز چنین مطرح کرد : بطورکلی کارآمدی گروههای تخصصی در حوزه تخصصی خویش مشروط بهمکاری سازمانهای دارای ارتباط مانند شهرداری , اداره‌های منش وشهرسازی استانها و . . است و تعامل آن‌ها می‌تواند خیلی اثرگذار باشد . 
هوشمند‌سازی , شرط بهینه‌سازی مصرف انرژی 
علاوه بر این مهدی شایان - دبیر مجموعه تخصصی برق - هم بابیان اینکه مجموعه تخصصی برق در نظردارد با نگاه اعتلایی به هدف ها و وظیفه‌های خویش نسبت به بالا بردن مقام صنعت برق در ساختمانها مبادرت نماید بیان کرد : رویش شتابان معاش دیجیتال واستفاده روزافزون از ابزارهای هوشمند , تغییرات ملموسی درکیفیت معاش شهروندان به‌وجود آورده است و با این روی کرد مجموعه تخصصی برق در اولی گام با مبادله تفاهم‌نامه‌ای با کمپانی مخابرات جمهوری اسلامی ایران , موضوع تولید بستر دلخواه مخابراتی جهت دسترسی وب پر سرعت منازل و تمامی ‌گیر شدن آن را به‌وجود آورد . 
او خاطر نشان کرد : اعتقاد و باور ما این است که بر مبنا این زیرساخت با اهمیت با هوشمند‌سازی خانه‌ها و فراگیر شدن وب , گام بلندی در صرفه‌جویی از روش در اختیار گرفتن هوشمند دستگاههای سرمایش و گرمایش , در اختیار گرفتن بازشوها و دربها , در دست گرفتن الکتریکی خانه و . . میتوان برداشت . 
عضو شورای مرکزی اداره نظام مهندسی ساختمان مرزو بوم درادامه بیانات خویش نیز چنین بر لزوم بکار گیری انرژیهای شمسی بعنوان یک کدام از پارامترهای اثر گذار در بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمانها اشاره نمود و تاکید کرد : واجب است که اقدامات اصلی برای تسهیل بهره‌گیری از انرژی شمسی در ساختمانها صورت بپذیرد و بدنبال آن تهمیدات واجب برای اقتصادی و فراگیرشدن استفاده از این انرژی درهنگام پباده سازی ساختمانها در نظرگرفته شود .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>


نوشته شده در : سه شنبه 11 مهر 1396  توسط : نسرین معین غفوری.    نظرات() .

arginina integratori
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:16 ب.ظ
Love the website-- extremely user friendly and lots to see!
aumentare muscoli
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:14 ب.ظ
Love the site-- extremely individual friendly and lots to see!
máy đo huyết áp omron giá rẻ
دوشنبه 22 مرداد 1397 02:19 ب.ظ
I think this is among the most important information for me.
And i'm glad reading your article. But should remark on few general things,
The site style is ideal, the articles is really great : D.
Good job, cheers
camera quan sát giá rẻ
شنبه 20 مرداد 1397 06:58 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. Many thanks
kalkulator wynagrodzeń
پنجشنبه 18 مرداد 1397 05:20 ق.ظ
I every time spent my half an hour to read this website's articles or reviews every day along with
a cup of coffee.
kalkulator brutto-netto
پنجشنبه 18 مرداد 1397 12:29 ق.ظ
That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere.
Short but very accurate information… Thank you for sharing this one.
A must read post!
2600 zł brutto
چهارشنبه 17 مرداد 1397 07:56 ب.ظ
May I simply just say what a comfort to uncover an individual
who actually knows what they're talking about online.

You actually realize how to bring an issue to light and make it important.
More people must look at this and understand this side of the story.
It's surprising you aren't more popular since you most
certainly have the gift.
3800 zł brutto
چهارشنبه 17 مرداد 1397 07:04 ب.ظ
continuously i used to read smaller posts which as well clear their motive,
and that is also happening with this post which I am reading at this
time.
2500 zł brutto
چهارشنبه 17 مرداد 1397 06:51 ب.ظ
Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really
enjoy reading your posts. Can you recommend any other
blogs/websites/forums that go over the same subjects?
Thank you so much!
3600 zł brutto
چهارشنبه 17 مرداد 1397 04:58 ب.ظ
I will immediately clutch your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service.
Do you've any? Please permit me know in order that I may subscribe.

Thanks.
sky 777
یکشنبه 14 مرداد 1397 11:57 ب.ظ
Distinct your readers can understand you. Wind up you may get textual content and not
spam commercial sites. If anybody out there having a answer, please, send it hence.
disintossicazione alimentare
پنجشنبه 11 مرداد 1397 11:22 ق.ظ
I will right away grab your rss feed as I can not find your email subscription link or newsletter service.
Do you have any? Please allow me recognize in order that I may just
subscribe. Thanks.
188bet
سه شنبه 9 مرداد 1397 03:30 ق.ظ
If you are travelling to another city in order to find that there
is a good show in this city, you cannot search around for that box office, stand in a line and buy the tickets.
Cherry blossom tattoos represent something more important in different cultures.
Technology is driving dynamic advertising into new areas and also this brings with
it some potential challenges, well not every companies are
able to spend thousands in electronic advertising,
well the 2 options highlighted can offer the same final results with low investment of your energy and money, so now
any business from mechanics to dentists can have these within their guest waiting rooms.
m88.com
جمعه 5 مرداد 1397 06:34 ب.ظ
Ignatius Piazza, the Millionaire Patriot, wants you to see
essentially the most awe inspiring reality show series ever, called Front Sight Challenge.
While online machines provide you with the players the opportunity
to decide how much they elect to wager, these online video poker machine provide that same feeling of strategizing and negotiations with oneself
usually yearned for by players who miss the land-based casinos.
These art reproductions of paintings printed on canvas sheets or paper after which framed and
hung on walls.
슈퍼카지노
پنجشنبه 4 مرداد 1397 04:26 ق.ظ
Don your luck and get ready to gamble in the casinos of USA with VEA agency.
Software downloads usually do not cost anything,
nevertheless they have certain hardware specifications.

A sports betting online incorporate many co factors some of which are
positive and a few are purely negative is dependent upon the kind of mind reading it and
working with them.
Beast Gel
دوشنبه 1 مرداد 1397 06:01 ب.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to figure out if its a problem on my end or if
it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
안전놀이터
شنبه 30 تیر 1397 03:16 ب.ظ
Hello friends, its wonderful piece of writing regarding educationand fully defined, keep it up
all the time.
tại đây
شنبه 30 تیر 1397 02:28 ب.ظ
Wow, this piece of writing is pleasant, my younger sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to tell her.
Joel
دوشنبه 18 تیر 1397 08:09 ق.ظ
As a result of their work, Positive View's events have received coverage
from the 3 global television networks and have been streamed for online viewing.
" It was President Theodore Roosevelt who had given it the naming of White House in 1901. Here you can shop by theme or browse an entire array of themes if you are sill unsure on what to base the party.
essay writing service
چهارشنبه 13 تیر 1397 11:13 ب.ظ
Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any suggestions would be greatly appreciated.
marketstrom στρωματα
دوشنبه 11 تیر 1397 11:24 ب.ظ
I think this is one of the most important information for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark
on few general things, The site style is ideal, the articles is really nice : D.

Good job, cheers
에비앙카지노
شنبه 9 تیر 1397 08:45 ب.ظ
always i used to read smaller posts which
also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this time.
essay writer
چهارشنبه 6 تیر 1397 10:50 ق.ظ
I enjoy what you guys are up too. This type
of clever work and reporting! Keep up the
superb works guys I've included you guys to blogroll.
에비앙카지노
پنجشنبه 31 خرداد 1397 07:25 ب.ظ
Happy gambling and have plenty of fun,Rachel - Gambling versus Investing.
Playing online is more subdued that playing live, and also you have the sense of having more time to settle on your bets without the whooping and
hollering happening around you. In order to utilize these no deposit poker bonuses, first of all , you must
do is to locate an internet casino that's providing one.
cel mai prost blogger
شنبه 19 خرداد 1397 04:12 ب.ظ
Greetings! I know this is kinda off topic however , I'd figured
I'd ask. Would you be interested in exchanging links
or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site discusses a
lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit
from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Great blog by the way!
gai Xinh
سه شنبه 15 خرداد 1397 08:33 ق.ظ
The camera may make the brightest of scenes resemble it
turned out taken during an eclipse. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the naming of White House in 1901. The first lesson you must learn along with your online course is how to read chord charts.
m88mi
دوشنبه 14 خرداد 1397 04:28 ق.ظ
If you might be visiting another city and discover that there's a good show
in that city, you cannot investigate different lenders for that box office, stay at home a line and
buying the tickets. While online machines provide players the opportunity
select how much they elect to wager, these online video poker machine provide that same a sense
strategizing and negotiations with oneself usually yearned for
by players who miss the land-based casinos. Technology is
driving dynamic advertising into new areas this also brings with it some potential challenges,
well not every companies are able to pay for a lot of money in electronic advertising, well the
2 options highlighted can offer the identical end
results with low investment of your time and funds,
so now any business from mechanics to dentists will
surely have these in their guest waiting rooms.
wholesale jerseys
سه شنبه 8 خرداد 1397 10:16 ق.ظ
There s sort of a new spirit and not just the soccer program, Newbury coach Bob
Fitz said. There are just a lot of positive changes happening here
at Newbury. The kids are thrilled.
cheap jerseys Cheap Jerseys free shipping clwyfb52317
W88Yes
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:18 ب.ظ
Free PC choices to Recycle and Phatmatik Pro:Loopdrive3 VSTABS.
Cherry blossom tattoos represent various things in different
cultures. These art reproductions of paintings printed on canvas sheets or paper after which framed and
hung on walls.
cheap viagra
یکشنبه 6 خرداد 1397 10:03 ق.ظ
cheap sildenafil [url=https://www.cheapviagra365.com/]cheap viagra[/url] udmiues52885
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30